Lovgivning om elektriske køretøjer i Danmark

Opdatering om motoriserede segboards, skateboards og el løbehjul - 12. december 2018

Samtlig partier i folketinget har stemt for et lovforslag der skal gøre det lovligt at anvende segboard, motoriserede
skateboards og el løbehjul i trafiken med en top fart på 20 km/t. Den nye lov trådte i kræft 1. januar 2018. Du kan læse mere på Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hjemmeside her og her og her.

23. April 2018 - Rull.dk har forsøgt at forstå hvad overrstående lov ændringe af færdselsloven rent praktisk betyder på nuværende tidspunkt, men finder det uklart om segboards, elekstiske sakteboards og el løbehjul faktisk må anvednes i trafikken eller ikke. Vi har forsøgt at få et afklarende svare fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt fra Trafikstyrelsen uden at kunne få et klart svar endnu. Derfor anbefaler vi at du kun anvender vores produkter på private områder indtil det er klart hvor og hvordan loven gælder for disse produkter.

Dansk lovgivning om elcykler

Det er ikke helt ligegyldigt hvilken elcykel du vælger, hvis du ønsker, at bruge den som en almindelig cykel. Den danske lovgivning differentierer nemlig mellem de forskellige cyklers tophastighed. For at din elcykel således falder ind under kategorien som “almindelig cykel” skal flg. Betingelser være opfyldt jvf. Trafikstyrelsens vejledning:

  • En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidig betjenes.

  • En el-hjælpemotor må højst have en effekt på 250 W.

  • En el-hjælpemotor må kun afgive effekt ved hastigheder på 25 km/h eller derunder.

Overholder elcyklen dette, så kan du bare drøne derudaf på de danske cykelstier.

Er ovenstående krav ikke opfyldt, vil elcyklen i lovens øjne blive opfattet som et motordrevet køretøj. Det betyder med andre ord, at den vil blive klassificeret som en hhv. Enten en stor eller lille knallert.

En lille knallert må have en hastighed til og med 30 km/t. Den lille knallert må køre på cykelstien, men der er krav om kørekort til lille knallert, krav om godkendt hjelm og krav om gul nummerplade.

En stor knallert må have en hastighed mellem 21-45 km/t. Den store knallert skal køre på vejen, og der er krav om kørekort til bil eller motorcykel, krav om godkendt hjelm og krav om hvid nummerplade.

Læs mere her:  

Trafikstyrelsen

Opdatering fra 1 Juli 2018 - Hidtil har der været krav om at cykler der bliver hjulpet til at køre hurtigere end 25 km/t eller har hjælpemotor på mere end 250W betragtes som en scooter og skal dermed indregistreres og have nummerplade. Denne lov bliver per første Juni ændret på forsøgsbasis så elektriske cykler der kan køre op til 45 km/t nu kan bruges af alle over 15 år så længe der bæres hjelm. Kravet om indregistrering og nummerplade bortfalder altså fuldstændig. Det er vigtigt at understrege at folketinget vil køre dette i en forsøgesperiode som endnu er ukendt.
Dansk lovgivning om segboards og hoverboards

Segboards og hoverboards er tilladte at bruge på privat grund, eller i skate parker, men er ikke tilladt på offentlig vej.

Dansk lovgivning omkring el løbehjul og elektriske skateboards

Elektriske scootere, kan bruges lovligt såfremt de har en tophastighed på 30 km/t, eller 45 km/t, de skal dog så indregistreres som stor, eller lille knallert afhængig af om topfarten er 30, eller 45. Såfremt produktet er i stand til at køre hurtigere end dette er det kun tilladt at bruge det på privat grund. For at et køretøj kan registreres skal det have et COC nr, som er et nr der sikrer at det lever op til Eurpæiske regler omkring sikkerhed. Vores Velocifero MAD 500W scootere har COC nr, men for resten af køretøjer ville man altså først skulle ansøge om et COC nr, før man kan ansøge om indregistrering som 30, eller 45 knallert. Køretøjer som ikke hører under overstående kategorier, og ikke kan indregistreres, men alligevel kommer med motor er kun tilladte at bruge på privat grund. Det vil sige at løbehjul, elektriske skateboards, og segboards ifølge lovgivningen kun må bruges på privatgrund, og ikke i det offentlige rum, til trods for at de ofte ses drøne rundt i bybilledet. Elbiler til børn er undtagelsen til dette. Alle vores elektriske motoriserede køretøjer til børn falder inden for loven og må både bruges i det offentlige rum og på privat grund.Hurtig hjemmelevering


Fri fragt ved køb for mere end 1000kr.


Gode priser


60 dages fortrydelsesret